MENY

Hvordan påvirker oljeadsorpsjon fukten i reservoaret?

Samuel Erzuah har forsket på hvordan oljeadsorpsjon (en prosess hvor oljen bindes til overflaten av steinen) påvirker fukten i reservoaret.

En mann holder en faglig presentasjon. Samuel Erzuah disputerte til doktorgrad med arbeidet "Wettability Estimation by Oil Adsorption" 24. september 2019.

Fukten i stein- og mineraloverflater i oljereservoarene er bestemt av såkalt adsorpsjon av polare oljekomponenter. Adsorpsjon er en prosess som opptrer ved at en gass eller væske bindes til overflaten av et fast stoff eller væske. Erzuah har studert fuktbetingelsene i reservoaret og hvordan de påvirkes av interaksjoner mellom råolje, vann og stein.

Første fase av studiet var eksperimentelt. I neste fase ble resultatene modellert. Under modelleringen av eksperimentene ble mengde oljeadsorpsjon påvist, og også adsorpsjonsmekanismene.

Om metodene

De eksperimentelle teknikkene som ble brukt var flotasjonstest, oljeadsorpsjon med mikrovekt (Quartz Crystal Microbalance with Dissipation, QCM-D) og kontaktvinkelmåling (Drop Shape Analyzer, DSA). Eksperimentene ble modellert med Surface Complexation Modelling (SCM).

Kunnskap om interaksjon mellom olje, vann og mineraler er viktig for å kunne bestemme og etablere riktige overflateegenskaper i laboratoriet. Fukten i oljereservoarene styrer både fluidfordelingen og strømningsegenskapene. I olje- og gassindustrien kan SCM brukes til å optimalisere komposisjonen av injeksjonsvannet som brukes i oljereservoarene for dermed å øke oljeproduksjonen.

IOR-senteret

Samuel Erzuah tok doktorgraden sin ved Det nasjonale IOR-senteret. Han har hatt kontor på NORCE, og Ingebret Fjelde og Aruoture Omekeh har vært veiledere. Forskningen ble finansiert av Norges Forskningsråd og IOR-senterets ni industripartnere.

Erzuah flytter nå hjem til Ghana hvor ny jobb og familieliv venter.

Tekst og foto: Kjersti Riiber