MENY

Kunstig intelligens i inspeksjonsarbeid

Andika Rachman har forsvart doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Avhandlinga har tittelen Artificial Intelligence Approaches to Lean Risk-Based Inspection Assessment og kan tingast frå Universitetsbiblioteket.

Rachman gjorde doktorgradsarbeidet sitt ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM). Han disputerte den 29. april 2019.