MENY

Tørr reformering av metangass

Dori Yosef Kalai har forsvart sin doktorgrad i petroleumsteknologi, med en avhandling om reformert metangass.

Tørr reformering av metan (DRM) for syntese gassproduksjon har en lovende fremtid i teknologisk utvikling på grunn av utnyttelse av CO2, den viktigste antropogene drivhusgassen. I tillegg er DRM en interessant prosess for å reformere biogass, som hovedsakelig består av CH4 og CO2.

I sitt doktorgradsarbeid studerte Kalai katalysatorutvikling og muligheten for modellbiogasreformering over lantan (La) og cerium (Ce) fremmet hydrotalcitt-avledede (HT) nikkel (Ni) katalysatorer.

Studien fokuserte på utvikling av HT-avledede Ni-baserte katalysatorer for DRM, som er en effektiv metode for CO2-utnyttelse. Den viste at valorisering av CO2 er mulig gjennom modellbiogasreformering, og kan bli en alternativ industriprosess for å produsere syngas.

Kalai disputerte 21. januar 2019. Avhandlingen har tittelen Promoted Hydrotalcite-Derived Nickel Catalysts for CO2 Reforming of Methane

Dori Yosef Kalai

Dori Yosef Kalai