MENY

Ustabile marknadsprisar

Erlendur Ingi Jonsson har forsvart doktorgraden sin ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Avhandlinga har tittelen Study of volatility dynamics in energy and food markets og kan tingast frå Universitetsbiblioteket.

Jonsson studerte plutselege prisendringar i mat- og energimarknader ved å bruke økonometrisk analyse. Forskinga kan nyttast av styresmaktene til å redusere uønska store prisendringar i marknadar.

Jonsson disputerte den 3. mai 2019.