MENY

Om forskerskolen

Norwegian Researcher School in Environmental Humanities (NoRS-EH) er en nasjonal forskerskole i miljøhumaniora. Skolen er et samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Stavanger.

NoRS-EH er finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnerne fra oktober 2019 til august 2025. NoRS-EH koordineres fra UiS ved Professor Dolly Jørgensen.

NoRS-EH har blitt opprettet som et transdisiplinært initiativ for å styrke norsk humanioras bidrag til miljøforskning og de store globale utfordringene verden står ovenfor. Vi ønsker å skape større bevissthet om miljøhumaniora som et transdisiplinært forskningsområde innenfor akademiske og politiske sektorer i Norge. Forskerskolens tilbud kommer i tillegg til tilbudene i institusjonenes ph.d.-programmer og skal sikre at kandidatene tilbys en møteplass av høy kvalitet.

Hva er målet for forskerskolen?

NoRS-EH er utformet for å møte tre mål:

  1. hjelpe ph.d.-forskere som skriver miljøhumanistiske avhandlinger å fullføre doktorgraden på normert tid og med høy kvalitet
  2. styrke konkurransedyktigheten til norske ph.d.-forskere i miljøhumaniora etter oppnådd doktorgrad
  3. bidra til det voksende miljøhumanistiske forskningsmiljøet i Norge

Forskerskolen tilbyr medlemmer et tredelt program som består av oversiktskurs i miljøhumaniora, fordypningskurs i miljøhumanistiske tema med internasjonal deltakelse og utvikling av et større fellesskap for forskere og studenter innenfor fagområdet. 

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er ph.d-kandidater som:

  • er tatt opp på doktorgradsprogram, evt. har bekreftelse på finansiering av ph.d.-studier, ved et norsk universitet
  • arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er relatert til miljøhumaniora