MENY

Opptak

Opptak til forskerskolen søkes av stipendiater som arbeider med miljøhumanistiske tema.

Hvem kan søke?

Ph.d.-kandidater som ønsker å søke om opptak til forskerskolen må oppfylle følgende kriterier:

 • er tatt opp på et ph.d-program i Norge
 • arbeider med problemstillinger og har en forskningstilnærming som er relatert til miljøhumaniora
 • er innstilt på å samarbeide med andre i et forskerutdanningsprogram og for å delta i fellesaktiviteter
 • opptak søkes vanligvis ved oppstart av stipendiatperioden

Hvordan søker man?

Ta stilling til om ditt prosjekt passer inn i forskerskolens profil. Diskuter dette med din(e) veileder(e). Det forventes at veileder deltar på veilederseminar i NoRS-EH sin regi. Sørg også for å sjekke at kriterier for opptak er oppfylt. 

Send en e-post til forskerskolens koordinator Dolly Jørgensen (dolly.jorgensen@uis.no) med:

 1. Prosjektbeskrivelse
 2. Søknadsbrev (max 500 ord)

I søknadsbrevet skriver du om hvilke forventninger du har til forskerskolens innhold, aktiviteter og hvorfor du mener ditt avhandlingsarbeid passer inn i NoRS-EH. Oppgi samtidig hvilken utdanningsbakgrunn og eventuell yrkeserfaring du har. Det skal fremgå av søknaden at veileder er innforstått med at kandidaten søker opptak til forskerskolen. I søknadsbrevet vil vi også at du informerer om:

 • Ditt navn og kontaktinformasjon
 • Dato for opptak på ph.d.-programmet
 • Navn på ph.d.-programmet
 • Finansiering av ditt doktorgradsprosjekt
 • Planlagt dato for disputas
 • Navn på veiledere
 • Hvor mange studiepoeng du har gjennomført
 • Heltid eller deltidsstudent (oppgi hvor mange prosent du arbeider med avhandlingen)

Hva forventes av forskerskolens kandidater?

 • kandidatene velger selv hvilke kurs /emner og symposier med temaspesifikt innhold de ønsker å delta på
 • kandidatene forventes å delta aktivt på forskerskolens digitale plattform

Hva er dine fordeler som medlem?

 • reise og opphold ved deltakelse på NoRS-EH kurs dekkes av forskerskolen
 • forskningen din profileres på forskerskolens nettside
 • tilgang til et stort nettverk av nasjonale og internasjonale forskere innen miljøhumaniora
 • være del av et fellesskap av andre doktorgradsstudenter

Søknadsfrist

Vi har ingen fast søknadsfrist - søknader evalueres løpende. For å kunne få utgifter til deltakelse på et NoRS-EH kurs dekket må søknaden være godkjent minst en måned før kurset.