MENY

Kurs på ph.d.-nivå

Det finnes tre typer kurs for ph.d.-kandidater ved UiS;

Fellesemner med søknadsfrist – Emnene omhandler metode, analyse, filosofi og etikk. Kursene er studiepoenggivende, og åpne for eksterne søkere.

Fagspesifikke emner – Emnene er faglig knyttet til ph.d.-studiene. Kursene er studiepoenggivende, som regel er opptak løpende og noen er åpne for eksterne søkere. 

Utviklingskurs gir ikke studiepoenguttelling, men skal utvikle personlige og profesjonelle ferdigheter ut over de rent forskningsspesifikke ferdighetene. Disse emnene tar blant annet for seg temaene presentasjonsteknikk, formidling, skriving, referanser, kildebruk og litteratursøk. Invitasjon blir sendt med e-post til kandidatene, eller lagt ut på UiS nyheter.