MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i lesevitenskap/Literacy studier

Ph.d.-kurs ved UH-fakultetet som tilbys i 2020

Introduksjonsseminar / Introduction seminar
DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 29. mai kl. 10-13 (digitalt seminar)
Faglig leder for ph.d.-programmene og administrativ ph.d.-koordinator
Sted: Digital plattform - informasjon kommer 
Program - kommer oppdatert i mai 2020
*Kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så de også velkomne!
 

Metodekurs / Methodology 
DSP165 Advanced Statistics for Educational Researchers: Analyzing Structural Equation Models and Latent Growth Curves with MPlus 
Course dates: January 14, February 11-12 and March 24-25 (5 days) 2020 (LAST TWO DAYS REORGANISED)
Subject teachers: Ulrich Dettweiler, Knud Knudsen, Thomod Idsøe and Lars-Erik Malmberg
Credits: 5 ECTS/study points

DLV270 Hermeneutics: An Introduction
Course dates: Arrangeres neste gang i 2021
Course coordinators: Tyson Ashley Retz  
Credits: 5 ECTS/study points

DLV225 PhD course in Research Design
Course dates: September 23rd - 25nd 2020
Subject teachers: Atle Skaftun, Edvin Bru, Kjersti B. Tharaldsen, Per Henning Uppstad
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse 
Kursdatoer: Arrangeres neste gang i 2021
Faglig ansvarlige: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DSP135_2 Systematic observation in educational research
Course date: Autumn 2021
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Elsa Westergård, Marja Kristiina Lerkkanen 
Credits: 5 ECTS/study points

Vitenskapsteori og etikk / Philosophy of Science and Research Ethics 
DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Course dates: Arrangeres neste gang i 2021
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: Ny informasjon kommer
Please send this Application form to Rigmor Ingebjørg Heng rigmor.i.heng@uis.no 
Course dates: Ny informasjon kommer
Course language spring 2020: Norwegian
Course coordinator: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

Tematiske kurs / Thematic courses 
DSP255 Belonging in early years settings: Research and theory
Course dates: February 10th-14th  2020
Course leaders: Eva Johansson and Anette Emilson
Credtis: 5 ECTS/study points
Preliminary programme (including special conditions)

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: Ikke fastsatt
Kursdatoer: 6.-7. + 28.-29. oktober 2020
Faglig ansvarlig: Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

DLV260 Ph.d.-kurs i lesevitenskap / PhD-course in Literacy (obligatorisk for ph.d.-kandidater på lesevitenskap)
Kursdatoer (totalt 5 dager): 12.-14. februar + 29.-30. april (digitally reorganised)
Kurslokale: HG N-106 (12.2 og 14.2), KA U-023 (13.2), datoene 29.-30.4 - utsatt til august 2020 
Faglig ansvarlig: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

DSP158 Policy implementation as a strategy to improve schools and early child care
Application deadline: To be announced 
Course dates: To be announced
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Unni Vere Midthassel, Pål Roland  
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV157 Contemporary perspectives on Diversity, Inclusion and Education
Course dates: October 19-20 + November 9-10 and 23-24 (2020)
Application deadline: To be announced
Subject teachers: Geir Skeie, Hildegunn Fandrem, Dagmar Strohmeier 
Credits: 5 ECTS/study points

Avslutningsseminar / Submission seminar 
DLV125 Ph.d. Avslutningsseminar (for ph.d.-kandidater som er i ferd med å ferdigstille avhandlingen) ​
Arrangeres neste gang: høst 2020
Sted og tid: Ikke bestemt
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ulrich Dettweiler)


Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 stp innen metode, 10 stp innen tematiske emner og 10 stp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i lesevitenskap og i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskapSøknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.