MENY

Disputas om aksjemarkeder

Valeriia Klova forsvarte 9. mai doktorgraden sin i samfunnsvitenskap med spesialisering i ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger. Hun ser i sitt doktorgradsarbeid nærmere på sammenhengen mellom eierstruktur og aksjelikviditet på Oslo Børs.

Klovas første artikkel undersøker shipping, en industri med lange tradisjoner i Norge. Hun finner at sammenlignet med andre sektorer, er shipping mindre underpriset i primærmarkedet. Med andre ord, prisen er nærmere markedsverdien når de blir notert.

– Det kan ha sammenheng med at shippingselskaper ofte er familieeide, sier hun.

Videre undersøker hun koblingen mellom eierstruktur og hvor raskt en aksje omsettes på børsen (likviditet).

– Jeg finner for eksempel at eierkonsentrasjon, og graden av beholdninger av investortyper som privatpersoner, banker eller fond, har stor innvirkning på aksjelikviditet på Oslo Børs.

De siste 20 årene har verdens finansmarked blitt mer og mer automatisert. Klova stiller spørsmål ved om maskiners inntreden, på bekostning av mennesker, har ført til høyere markedskvalitet og lavere kostnader.

– Tiltakene som investorene i dag bruker til å estimere transaksjonskostnader på aksjemarkedet, ikke er så gode som de pleide å være. I maskinalderen trenger vi andre tiltak for transaksjonskostnader, sier hun.

Tittelen på avhandlingen er «Essays in Finance», og Klova bruker data fra handel på verdens aksjemarkeder, sammen med informasjon om selskapene som har utstedt aksjene. Hun har også analysert alle handler på Oslo Børs det siste tiåret, samt brukt data som bryter ned eierskap ned på individuelle eier for alle selskaper på Oslo Børs.

Om kandidaten

Valeriia Klova (26) er opprinnelig fra Ukraina. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Valeriia Klova

Valeriia Klova disputerte 9. mai.