MENY

Disputas om matrelatert forbrukeratferd

Ingrid Laukeland Djupegot har undersøkt forbrukeres meninger om «nudging» som virkemiddel for å påvirke matrelatert forbrukeratferd.

Djupegot forsvarte sin avhandling If I think it works, I like it: Towards an increased understanding of consumer opinions about food-related nudging da hun disputerte for ph.d.-graden i Ledelse, økonomi og reiseliv ved Universitetet i Stavanger 24. juni 2020.

En liten, vennlig dult

Nudging er et virkemiddel som kan brukes til å endre folks adferd – for eksempel kunder, brukere og innbyggere – i en bestemt retning. Det kan være å spise sunnere, være mer miljøvennlig eller bruke et produkt på riktig måte.

Når du nudger skal du ikke fjerne noen valg, du skal ikke tvinge, du skal bare gi en liten, vennlig dult. Det gjør du ved å tenke over hvordan du presenterer valgene på.

Hva mener forbrukerne om nudging?

Djupegot har funnet at opplevd effekt er den sterkeste prediktoren for å støtte nudging som virkemiddel til å påvirke matrelatert forbrukeratferd. Basert på dette har hun forsøkt å finne ut hva som faktisk gjør at forbrukere opplever et nudge som effektivt. Tidligere forskning har nemlig vist at dette ikke nødvendigvis avhenger av den faktiske effekten av et nudge.

Hennes forskning viser blant annet at argumentene for at nudging virker må være av høy kvalitet. Hvis argumentene er av lavere kvalitet, kan opplevd effekt økes ved at informasjonen formidles fra en troverdig kilde. Videre ser det ut til at dersom informasjon om nudging fokuserer på hvordan disse kan brukes som verktøy for å forhindre uhelse (at folk blir syke av å spise usunt) oppleves det å være mer effektivt enn om den samme informasjonen fokuserer på hvordan nudges kan brukes som verktøy for å fremme helse (altså at du holder deg frisk ved å spise sunt).

Om kandidaten

Ingrid Laukeland Djupegot (28) har master i Folkehelsevitenskap og bachelor i Ernæring, mat og kultur fra UiA. Hun er nylig ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet og er fra Sandane.

Ingrid Laukeland Djupegot

Ingrid Laukeland Djupegot