MENY

Doktorgrad om mat på institusjoner

Kjersti Berge Evensen har forsket på hvordan helsepersonell og kjøkkenpersonell på institusjoner deler informasjon om mat og om pasienters ernæringsmessige behov og ønsker. Hun disputerer for graden ph.d. i ledelse, økonomi og reiseliv ved UiS 12. april 2019.

Berge Evensen fant at helsepersonell i liten grad er involvert i kommunikasjon med kjøkkenet, selv om de har mange oppgaver og mye ansvar knyttet til mat og matservering.

Kjøkken på institusjonen bedrer informasjonsflyt

Helsepersonell tar imidlertid egne initiativ for å forbedre maten de serverer pasientene. Hvis kjøkkenet er plassert på institusjonen slik at helsepersonell har personlig kontakt med de som jobber på kjøkkenet, bidrar dette til at de to yrkesgruppene deler mer informasjon med hverandre.

Samtidig fant hun at dersom helsepersonell opplever nær sosial kontakt med kjøkkenpersonell (uavhengig av plassering på institusjon), og derigjennom deler mer informasjon, reduseres tendensen til at de tar egne initiativ for å forbedre maten.

Forstår bedre hva som er viktig

Forskningsresultatene er viktige for å forstå hvordan kjøkkenpersonell og helsepersonell utveksler informasjon om mat og pasienters ernæringsmessige behov og ønsker. Forskningsresultatene bidrar også til økt forståelse av hvilke faktorer som er viktige for å øke informasjonsdelingen mellom kjøkkenpersonell og helsepersonell.

Kjersti Berge Evensen (41) er psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenteret, Tannhelse Rogaland. Hun har vært knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Måltidets hus under arbeidet med doktorgraden.

Kjersti Berge Evensen

Kjersti Berge Evensen (41) er psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenteret, Tannhelse Rogaland