MENY

Doktorgrad om regulering av risiko

Marie Røyksund disputerte for ph.d.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 8. mai 2019. Tema var regulering av risiko.

Hun forsvarte avhandlingen Risk in regulation. Linking conceptual risk research with risk regulation developments and practices.

Hennes hovedveileder var professor Ole Andreas Engen fra UiS. Medveileder var professor Terje Aven, også han fra UiS.