MENY

Hvilke mål velger terrorister?

Cato Hemmingby, forsker ved Politihøgskolen, har studert terroristers valg av mål og hva som påvirker deres valg. Han disputerer for ph.d.-graden i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger 17. september 2019.

Hemmingby har blant annet studert planleggingen og beslutningsprosessene til Anders Behring Breivik og 22. juli-angrepene. Studien av Breivik viser hva som faktisk skjedde med tanke på planlegging og forløp. Planlegging og valg av terrormål er komplisert og dynamisk for terrorister, fordi det er så mange faktorer som virker inn. Breivik måtte endre sine planer en rekke ganger og lyktes ikke med å gjennomføre sin opprinnelige plan. Breivik ble presset på både tid og penger, og han mistet noe av egenkontrollen over prosessen.

Militante islamister

Hemmingby har også studert militante islamister i Vest-Europa fra 1994-2016. Han har kartlagt hvilke mål de foretrekker, i hvilken grad de angriper vilkårlige sivile, om de prioriterer ubeskyttede mål fremfor objekter som er godt sikret, og om de har fokus på massedød. Forskningen viser at målvalg og angrepsmetoder som oftest er konservative, men utfordringen ligger i at de har en nærmest ubegrenset mengde mål å velge blant. Det er en tydelig preferanse for å angripe vilkårlig sivile i offentlig rom og offentlig transport, og utover det er også politi og militære attraktive målgrupper.

Viktig for forebygging

Forskningen er nyttig for akademia innen terrorisme og samfunnssikkerhet, praktikere som arbeider med trusselutvikling og forebyggende sikkerhet, samt myndighetsinstitusjoner som har behov for underlag til utvikling av relevante strategier og prioriterte forebyggende tiltak. Den er også interessant for sektorer som transport og justis- og forsvar, fordi er utsatt som mål for terrorisme.

Cato Hemmingby (50) er fra Oslo. Han har en mastergrad i midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo. Han er stipendiat ved Politihøgskolen og utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hemmingby forsvarer avhandlingen Terrorists and targets – A relationship founded on bad intentions, limited capacities and risk willingness.

Cato Hemmingby

Cato Hemmingby har studert planlegging og valg av terrormål, blant annet for militante islamister og Anders Behring Breivik.