MENY

Kreativitet og nyskaping i organisasjoner

Lukasz Derdowski disputerte ved Universitetet i Stavanger 29. januar 2019. Tema for avhandlingen er hvordan styrer kan bidra til kreativitet og innovasjon i organisasjoner.

Forskere og fagfolk er enige om at det bør legges større vekt på den aktive rollen selskapers styrer kan spille for å sikre sine organisasjoners framtid. Men forskere er usikre på hvordan og i hvor stor grad styrene påvirker selskapers evne til nyskaping.

Internasjonal konkurranse, raske teknologiskifter og globale finanskriser har styrket interessen for å gjøre organisasjoner mer kreative og innovative. Disse egenskapene ses på som avgjørende for å sikre lønnsomhet og langsiktig overlevelse.

Lukasz Derdowski har funnet at styremedlemmer utveksler kreativ og innovativ kunnskap i møter. Administrerende direktører og styreledere er i stor grad enige om at slik kunnskap bidrar positivt til styremedlemmenes strategiske resultatoppnåelse, noe som igjen er bra for selskapenes evne til innovasjon.

Avhandlingen bekrefter også at konflikter mellom styremedlemmer kan ha en positiv effekt på styrers kreativitet og innovasjon. Derdowski understreker imidlertid at samhandlingen i styrer er svært kompleks og vanskelig å sette ord på.

Av den grunn bør de sosialpsykologiske prosessene som foregår i styrer undersøkes nærmere.

Nyttig kunnskap om eierstyring

Derdowski har studert tre datasett som omfatter 729 styremedlemmer, 973 administrerende direktører og 562 styreledere i Norge.

Avhandlingen er følge Derdowski nyttig for forskere som er opptatt av hvordan styrer kan fremme kreativitet og innovasjon i selskaper og andre organisasjoner, og for fagfolk innen eierstyring og selskapsledelse.
 

Lukasz Andrzej Derdowski er 33 år og fra Swinoujscie i Polen. Han har en bachelor i økonomi fra Universitetet i Wroclaw (UWr) i 2008. Han har også en bachelor i turisme og rekreasjon fra idrettsuniversitetet i Wroclaw (AWF) i 2010, og en master i turisme samme sted i 2012. Han er nå ansatt som lektor II i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag på UiS. Fra februar 2019 underviser han i markedsanalyse og forskningsmetode på Norsk hotellhøgskole.

Tekst: Astri Sivertsen

Lukasz Derdowski disputerer 29. januar.

Lukasz Derdowski disputerer 29. januar.