MENY

Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder: Morten Tønnessen (prodekan for forskning)

Kultur og samfunn: Lene Myong/ Vara: Cato Wittusen 

Sosialt arbeid: Åse Elisabeth Vagli/ Vara: Kari Søndenå

Ledelse: Trude Furunes/ Vara:Tatiana A. Iakoleva 

Økonomi: Kristoffer Wigestrand Eriksen/ Vara: Bernt Arne Ødegaard

Sosiologi: Turid Rødne/ Vara: Anders Vassenden 

Reiseliv: Torvald Øgaard/ Vara: Øystein Jensen  

Risikostyring og samfunnssikkerhet:  Odd Einar Olsen/ Vara: Bjørn Ivar Kruke 

Arkeologisk Museum: Kristin Armstrong Oma

Doktorgradskandidat: Veronika Budovska (ph.d.- kandidat)