MENY

Doktorgradsutvalget for ph.d.-programmet i Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Doktorgradsutvalget handler på fullmakt fra og gir råd til dekanen, som har det administrative og faglige ansvaret for fakultetets ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder: Morten Tønnessen, prodekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nestleder: Ragnar Tveterås, prodekan for forskning, Handelshøyskolen UIS

Forskerskole: Politikk og samfunn
Leder av forskerskolen (fast medlem): Ann Karin Tennås Holmen, førsteamanuensis 
Nestleder (vara): Hande Eslen-Ziya, førsteamanuensis

Forskerskole for økonomisk og administrative fag
Leder av forskerskolen (fast medlem): Mari Rege, professor
Nestleder (vara): Aslaug Mikkelsen, professor

Forskerskole i tverrvitenskapelige teorier: Ulikheter, temporaliteter, eksistenser, materialiteter
Leder av forskerskolen (fast medlem): Kristin Armstrong Oma, førsteamanuensis 
Nestleder av forskerskolen (fast medlem): Lene Myong, professor, faglig leder for Senter for kjønnsstudier

Forskerskole i serviceledelse, internasjonal business & hotelledelse
Leder av forskerskolen (fast medlem): Håvard Hansen, professor
Nestleder (vara): Trude Furunes, professor

Forskerskole for sosialt arbeid og velferd
Leder av forskerskolen (fast medlem): Ingunn T. Ellingsen, professor
Nestleder (vara): Sarah Hean, professor

Risikostyring og samfunnssikkerhet:
Fast medlem Odd Einar Falnes Olsen, professor
Nestleder (vara): Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis 

Ph.d.-kandidat tilknyttet SV-fakultetet:
Andreas Fidjeland (observatør)