MENY

Doktorgradsutvalget for ph.d.-programmet i Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Doktorgradsutvalget handler på fullmakt fra og gir råd til dekanen, som har det administrative og faglige ansvaret for fakultetets ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.

Doktorgradsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder: Morten Tønnessen, prodekan for forskning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nestleder: Ragnar Tveterås, prodekan for forskning, Handelshøyskolen UIS

Forskerskole: Politikk og samfunn
leder av forskerskolen (fast medlem): Ann Karin Tennås Holmen, førsteamanuensis 
nestleder (vara): Hande Eslen-Ziya, førsteamanuensis

Forskerskole for økonomisk og administrative fag
leder av forskerskolen (fast medlem): Mari Rege, professor
nestleder (vara): Aslaug Mikkelsen, professor

Forskerskole i tverrvitenskapelige teorier: Ulikheter, temporaliteter, eksistenser, materialiteter
leder av forskerskolen (fast medlem): Kristin Armstrong Oma, førsteamanuensis 
nestleder (vara): Lene Myong, professor

Forskerskole i serviceledelse, internasjonal virksomhet & hotelledelse
leder av forskerskolen (fast medlem): Håvard Hansen, professor
nestleder (vara): Trude Furunes, professor

Forskerskole for sosialt arbeid og velferd
leder av forskerskolen (fast medlem): Ingunn T. Ellingsen, professor
nestleder (vara): Sarah Hean, professor

Risikostyring og samfunnssikkerhet:
fast medlem Odd Einar Falnes Olsen, professor
nestleder (vara): Bjørn Ivar Kruke, førsteamanuensis 

Ph.d.-kandidat tilknyttet SV-fakultetet:
Veronika Budovska (observatør)