MENY

Forskerskolen for økonomisk og administrative fag

Forskerskolen for økonomisk og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan mennesker og bedrifter fungerer og samhandler i organisasjoner og markeder.

Forskerskolen bygger videre på masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved HHUiS og gir rom for en rekke type faglige fordypninger innenfor økonomi- og administrasjonsfagene.

Her kan nevnes problemstillinger knyttet til investerings og finansieringsbeslutninger, lønnsdannelse og arbeidsmarkeder, miljø, energi og ressursøkonomi, ledelse, motivasjon og læring, strategisk markedsføring, innovasjonsprosesser og nettverksanalyser.

Kurs og emner

Ph.d.-kurs ved Forskerskolen for økonomisk og administrative fag

Flere kurs og workshops er under utarbeidelse.

Her får du en oversikt over felles ph.d.-kurs ved UiS