MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdel for doktorgradskandidater i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Papirer på bord, mennesker som snakker sammen i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock

Doktorgradskandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap har følgende krav til den obligatoriske opplæringsdelen:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori / forskningsdesign

  2. 10 studiepoeng i metode

  3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet.

Opplæringsdelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng (ECTS).

Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling med følgende elementer:

  • Årlig presentasjon av forskningsprosjektet i det faglige miljøet ved UiS.

  • Minimum en presentasjon på internasjonal vitenskapelig konferanse i løpet av studietiden.

  • Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.

  • 50-prosentseminar som beskrevet i egne retningslinjer for dette.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen

Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.

Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav minst 1 skal være publisert eller akseptert for publisering.

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.