MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdel for doktorgradskandidater i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Papirer på bord, mennesker som snakker sammen i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock

Doktorgradskandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap har følgende krav til den obligatoriske opplæringsdelen:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori / forskningsdesign
  2. 10 studiepoeng i metode
  3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet.

Opplæringsdelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng (ECTS).

Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling med følgende elementer:

  1. Årlig presentasjon av forskningsprosjektet i det faglige miljøet ved UiS.
  2. ​Minimum en presentasjon på internasjonal vitenskapelig konferanse i løpet av studietiden.
  3. Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.
  4. 50-prosentseminar som beskrevet i egne retningslinjer for dette.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen:

Dersom avhandlingen er artikkelbasert må minst 3 artikler ha kandidaten som førsteforfatter.
Minst 2 artikler må være innsendt for publisering.

Hver enkelt forskerskole har mulighet til å foreslå sin egen veiledende standard med krav til artikkelbaserte avhandlinger. Krav til artikkelbaserte avhandlinger kan gå utover kravene som fremgår av studieplanen, men ikke være lavere enn disse.

Kravet til artikkelbaserte avhandlinger gjelder alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet i Samfunnsvitenskap. For forskerskoler uten egen veiledende standard gjelder kun regelen som gjengis over.

*For ph.d.-kandidater ved forskerskolen POLSOC:
Dersom avhandlingen er artikkelbasert må minst 3 artikler ha kandidaten som førsteforfatter.
Minst 2 artikler må være innsendt for publisering, hvorav minst 1 må være publisert eller akseptert for publisering.

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.