MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdel for doktorgradskandidater ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Papirer på bord, mennesker som snakker sammen i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock

Doktorgradskandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap har følgende krav til den obligatoriske opplæringsdelen:

 1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori / forskningsdesign
 2. 10 studiepoeng i metode
 3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet.

Opplæringsdelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng (ECTS).

Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling med følgende elementer:

 • Årlig presentasjon av forskningsprosjektet i det faglige miljøet ved UiS.
 • Minimum en presentasjon på internasjonal vitenskapelig konferanse i løpet av studietiden.
 • Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.
 • 50-prosentseminar som beskrevet i egne retningslinjer for dette.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen

Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.

Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav minst 1 skal være publisert eller akseptert for publisering.

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

The required educational part of the PhD-programme in Social Sciences 

Doctoral candidates admittes to the PhD-programme in Social sciences must undertake the following educational components: The required coursework has to include at least 30 ECTS, and has to be combined as follows:

 1. 10 ECTS within Philosophy of Science / Research design
 2. 10 ECTS within Methods
 3. 10 ECTS within your specialization area

The course module is compulsary and includes a minimum of 30 ECTS.

 • Academic presentations are obligatory and have to include these elements:
 • Minimum one annual presentation of progress to the research environment at University of Stavanger.
 • At least one presentation at an international scientific conference during the research training period.
 • At least one popular science contribution during the research training period.
 • 50-percent seminar according to the procedures for 50- percent seminars.

Number of articles in doctoral dissertation:

The norm for the number of articles is at least three articles, with the candidate as the first author.

Main Rule: Two of the articles must be submitted for publication, of which at least one must be published or accepted for publication.