MENY

Disputaser fra 2007-2010

Disse disputerte i tidsrommet 2007-2010.

Anita Gjermestad
Tildelt 12.02.2010 for avhandlingen:
“Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole”

Liv Larsen Stray
Tildelt 12.02.2010 for avhandlingen:
“Motor problems in Children with ADHD and clinical effects of Methylphenidate as assessed with the MFNU”

Erik Paulsen
Tildelt 25.03.2010 for avhandlingen:
“ Passivitet blant elever i ungdomsskolen”

Oddny Judith Solheim
Tildelt 10.06.2010 for avhandlingen:
“ Vurdering av leseprestasjoner. 
Grunnleggende forutsetninger for måling av leseferdigheter”

Ida Buch-Iversen
Tildelt 10.06.2010 for avhandlingen:
“ Betydningen av inferens for leseforståelse. Effekter av inferenstrening”

Elsa Westergård
Tildelt 30.09.2010 for avhandlingen:
“Parental disillusionment with school: 
Prevalence, correlates, development and prevention”

Ingrid Lund
Tildelt 30.09.2010 for avhandlingen:
“Listening to shy voices – 
Shyness as an Emotional and Behavioural Problem in the Context of School”

Ulf Rune Andreassen 
Tildelt 13.02.09 for avhandlingen:
”Eksplisitt leseforståelsesundervisning i norske femteklasser.
Et felteksperiment”

Arlene Margaret Arstad Thorsen 
Tildelt 02.04.09 for avhandlingen:
“Teachers’ Priorities and Beliefs. 
A Venture into Beliefs, Methodologies, and Insights”

Hildegunn Fandrem
Tildelt 17.09.09 for avhandlingen:
“Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds. A study of depressive symptoms and bullying”

Ingunn Studsrød 
Tildelt 21.10.09 for avhandlingen
“Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school: A study of Norwegian secondary school students”

Elin Kirsti Lie Reikerås
Tildelt 19. april 2007 for avhandlingen:
“Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels”

Astrid Skaathun
Tildelt 23. oktober 2007 for avhandlingen:
”Staveferdigheit. Ei undersøking av stavetileigning i norsk barneskole”

Anne Nevøy
Tildelt 20.12.07 for avhandlingen:
”En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse”