MENY

Disputas om endringsutfordringer i skolen

Tonje Constance Oterkiil disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Utvikling av skolers kapasitet og endringsberedskap for implementering av skoleomfattende intervensjoner og ledelsens rolle i dette».

Implementering av skoleomfattende intervensjoner krever mye vilje, kunnskap, tid og innsats. Noen skoler sliter mer enn andre når det kommer til implementering av komplekse endringsinitiativ, og en av grunnene til dette ser til å være lav kapasitet og endringsberedskap på skolenivå.

I sin avhandling ser Oterkiil nærmere på hvordan skoler kan bli bedre til å implementere komplekse endringer og ledelsens rolle under en slik prosess.

Om avhandlingen
Avhandlingen er en del av en større studie hvor målet er å utvikle et omfattende verktøy for avdekking av skolers kapasitet for utvikling, og forutsetninger for implementering og læring i skoleutviklingsprogram. Dette er informasjon som vil danne grunnlag for å kunne møte skolenes individuelle behov for støtte i en implementeringsprosess.

Oterkill ser i avhandlingen nærmere på kapasitetsbygging knyttet til skoleutvikling og presenterer en omfattende oversikt over 12 sentrale faktorer på eksternt, skole- og individnivå som ser ut til å påvirke en skoles kapasitet for endring. En kartlegging av disse faktorene og systematisk arbeid med å forbedre skolens svakheter og utnytte skolens styrker i forkant av et endringsarbeid, vil kunne bidra til å øke skolens forutsetninger for å lykkes.

Funnene bidro til å synliggjøre ledelsens sentrale posisjon når det gjelder å kunne påvirke de andre faktorene, og det ble derfor naturlig for Oterkiil å rette fokuset videre mot ledelse.

Utviklet nye måleinstrument
Studien har resultert i utviklingen av to ulike instrument for måling av skoleledelse som begge måler transformativ og transaksjonell ledelse.

Det ene måleinstrumentet er et spørreskjema som vil kunne gi en indikasjon på hvordan de ansatte samlet vurderer ledelsen ved sin skole. Det andre måleinstrumentet er basert på Q-metode og vil kunne si noe om hva ulike grupper av ansatte forventer og ønsker fra skolens ledelse.

En videreutvikling av disse to måleinstrumentene, samt utvikling av instrument for måling av andre viktige faktorer knyttet til endringskapasitet, vil kunne resultere i et kartleggingsverktøy for skolers kapasitet og endringsberedskap til bruk i forkant av endringsarbeid.

Velkommen til prøveforelesning og disputas
Oterkiil, som er ansatt som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, disputerer med sin avhandling innen Utdanningsvitenskap den 2. desember med en prøveforelesning klokken 10:00 med emnet «School leadership in a prospective view – Grounded in empirical studies within leadership; how can we set direction for school leaders of ‘tomorrow’?»

Selve disputasen begynner klokken 12:00 og vil bli ledet av dekan ved Det humanistiske fakultet, Elaine Munthe.

Alle interesserte ønskes velkommen.


 

Tonje Constance Oterkiil

Universitetslektor Tonje Constance Oterkiil disputerer 2. desember.