MENY

Er barn med hørselstap et «vanlig barn i en vanlig barnehage»?

Siv Hillesøy disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger fredag 17. juni 2016. De fleste barn som fødes døve eller med store hørselstap i Norge får cochleaimplantat før de er ett år gamle. Hillesøy har sett på hvordan de yngste barna i denne gruppen deltar i barnefellesskap i barnehagen.

Et cochleaimplantat er et teknisk hjelpemiddel som gir døve og sterkt hørselshemmede muligheter til å oppfatte og tolke lyd og tale.

Barn som får cochleaimplantat går som oftest i barnehager som ikke er spesielt tilrettelagt for barn med hørselstap. Tidligere forskning viser at det kan gi utfordringer for barnas deltakelse i barnefellesskapet.

Fulgte barna gjennom ett år

Gjennom arbeidet med avhandlingen «Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen», har Hillesøy fulgt barn i tre barnehager gjennom ett år. Barna var mellom ett og et halvt og tre år gamle.

Samhandlingen

Hun fant at barna med cochleaimplantat deltar i barnefellesskapet på tilsvarende måte som andre barn, men også at forhold som kan knyttes til barnas hørselstap og/eller bruk av cochleaimplantat kan forstyrre samhandlingen mellom barna.

Hjelpetiltak

Måten spesialpedagogiske hjelpetiltak organiseres på og hvordan støttepedagoger involverer seg i barnas lek, viser seg å ha avgjørende betydning for vilkårene for deltakelse i barnefellesskapet for barn med cochleaimplantat.

Siv Hillesøy er fra Bergen og arbeider som seniorrådgiver ved Statped. Hun er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Bergen i 2005.

Tekst: Elin Nyberg

Portrett av Siv Hillesøy

Siv Hillesøy disputerer fredag 17. juni 2016.