MENY

Hvordan møter de yngste barna i barnehagen hverandre?

Hvordan møter barn mellom ett og tre år hverandre i barnehagen? Det er tema når Yngve Rosell disputerer ved Det humanistiske fakultet 15. november.

Studien er et bidrag til ny kunnskap om dynamikken i de yngste barnas møter med hverandre i barnehagen.

Rosell har fokusert på fenomenene kontinuitet og brudd i barnas møter. Kontinuitet forstås som møter som vedvarer. Brudd har blitt studert på bakgrunn av hva barna uttrykker når møtet oppløses, møtets åpenhet overfor andre barn og hva som kommer til uttrykk når det forekommer avvisninger.

Et særskilt fokus i Rosells forskning har vært å løfte frem kompleksiteten og dynamikken mellom kontinuitet og brudd. 

Studien ble gjennomført i en middels stor og delvis basestrukturert barnehage. 

Rosell har observert møter mellom 21 barn i alderen ett til tre år under fri lek ved bruk av video i en periode på fire måneder. 

Barna var en del av en barnegruppe i en middels stor og delvis base-strukturert barnehage på Vestlandet. 

Metodene som ble brukt var videoobservasjon og feltdagbok.

Det materialet som presenteres i avhandlingen bygger på møter mellom 21 barn i alderen 1-3 år, og utgjorde ca. 15 timer med videoobservasjoner.

Avhandlingen har tittelen «Møter mellom barn - kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen».

Professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Instituttleder Rudy Garred ved IBU har vært medveileder. 

Yngve Rosell er 36 år gammel og fra Stavanger. Han er utdannet førskolelærer fra UiS i 2006 og har en mastergrad i spesialpedagogikk fra UiS fra 2008.

Han arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12 i auditorium 3 i Kjell Arholms hus.  

 

Lars Yngve Rosell

Yngve Rosell disputerer 15. november.