MENY

NATED - Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap

Universitetet i Stavanger ved Det humanistisk fakultet, er med i Den nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap - NATED.

NATED er et samarbeid mellom alle de norske universitetene i tillegg til Høgskolen i Oslo.

Forskerskolen er et supplement til doktorgradsutdanningene ved Humanistisk fakultet. Stipendiater som ønsker å søke som opptak til NATED, eller følge enkeltkurs, må være tatt opp på ett av doktorgradsprogrammene ved fakultetet.

Forskerskolen tilbyr kurs og aktiviteter på fire forskjellige områder:

  • Language development, text comprehension and literacy
  • Learning and teaching in and out of schools
  • Educational leadership, school reform and education governance
  • Higher education and professional learning

Alle utgifter tilknyttet reising, overnatting etc blir dekket av forskerskolen.

Les mer om NATED og mulighetene.