MENY

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap er knyttet til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, og drives i nært samarbeid med ph.d.-studiet i lesevitenskap.

Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde. Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde. Området er bredt sammensatt og rommer et spekter av pedagogikk og pedagogiske deldisipliner. I tillegg dekker det også utdanningsforskning som er forankret innenfor det samfunnsvitenskapelige området, bl.a. psykologi og sosiologi, og innenfor humaniora.

Ansvarsområdet til utdanningsvitenskap, dets avgrensninger og potensial, så vel som relasjonen til ulike typer praksis, defineres ikke først og fremst ved avgrensing fra andre vitenskapsområder, men ved at utdanning i vid betydning utgjør forskningens gjenstandsfelt.

Utdanningsvitenskap omfatter forskning om læring, undervisning og danning innenfor ulike samfunnsinstitusjoner. Spørsmål knyttet til læring/undervisning/danning innenfor barnehage, skole, familie, fritid og arbeidsplasser vil være relevante områder for kunnskapsutvikling innenfor vitenskapsområdet. Doktorgradsstudiet er på denne bakgrunn åpent for et bredt spekter av doktorgradsprosjekter.

Historisk er ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap en videreutvikling av det tidligere ph.d.-studiet i spesialpedagogikk som ble forankret i tre tematiske områder; Sosiale og emosjonelle vansker, Lese- og skrivevansker og Inkluderende pedagogikk. Overgangen til utdanningsvitenskap markerer en åpning for tematiske områder som barnehagevitenskap, lærere og førskolelæreres profesjonskunnskap, idrettsfag og fagdidaktikk.

I tillegg til den individuelle forskningen som foregår er forskningen ved fakultetet organisert i form av programområder for forskning som også skal bygge opp under doktorgradsutdanningene. Forskere innen flere programområder bidrar til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap gjennom deltakelse på kurs og som veiledere av ph.d-kandidater.

Hele studieplanen