MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

Ph.d.-kurs ved UH-fakultetet som tilbys i 2020

Introduksjonsseminar / Introduction seminar
DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 20. mars 2020 kl. 09-15:30 (UTSATT, ny informasjon vil komme)
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene og administrativ ph.d.-koordinator
Sted: Arne Rettedals hus, AR V-208 
Program - kommer i mars 2020
*Kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så de også velkomne!
 

Metodekurs / Methodology 
DSP165 Advanced Statistics for Educational Researchers: Analyzing Structural Equation Models and Latent Growth Curves with MPlus 
Application deadline: January 5th 2020
Course dates: January 14, February 11-12 and March 24-25 (5 days) 2020 (LAST TWO DAYS POSTPONED)
Subject teachers: Ulrich Dettweiler, Knud Knudsen, Thomod Idsøe and Lars-Erik Malmberg
Credits: 5 ECTS/study points

DLV270 Hermeneutics: An Introduction
Application deadline: 24 April 2020
Please send this Application form to Rigmor Ingebjørg Heng rigmor.i.heng@uis.no 
Course dates: (4 days) 26-27 May and 9-10 June 2020
Course coordinators: Alexandre Dessingué and Tyson Ashley Retz  
Credits: 5 ECTS/study points

DLV225 PhD course in Research Design
Course dates: September 23rd - 25nd 2020
Subject teachers: Atle Skaftun, Edvin Bru, Kjersti B. Tharaldsen, Per Henning Uppstad
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse 
Kursdatoer: Arrangeres neste gang i 2021
Faglig ansvarlige: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DSP135_2 Systematic observation in educational research
Course date: Autumn 2021
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Elsa Westergård, Marja Kristiina Lerkkanen 
Credits: 5 ECTS/study points

Vitenskapsteori og etikk / Philosophy of Science and Research Ethics 
DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 1 February 2020
Please send this Application form to Rigmor Ingebjørg Heng rigmor.i.heng@uis.no
Course dates: 2 - 6 March 2020
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: 1 March 2020
Please send this Application form to Rigmor Ingebjørg Heng rigmor.i.heng@uis.no
Course dates: 30-31 March and 1-2 April (4 days) (POSTPONED)
Course language spring 2020: Norwegian
Course coordinator: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

Tematiske kurs / Thematic courses
DSP255 Belonging in early years settings: Research and theory
Course dates: February 10th-14th  2020
Course leaders: Eva Johansson and Anette Emilson
Credtis: 5 ECTS/study points
Preliminary programme (including special conditions)

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: Ikke fastsatt
Kursdatoer: 6.-7. + 28.-29. oktober 2020
Faglig ansvarlig: Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

DLV260 Ph.d.-kurs i lesevitenskap / PhD-course in Literacy (obligatorisk for ph.d.-kandidater på lesevitenskap)
Søknadsfrist: 10. januar 2020
Søknadsskjema sendes til: Rigmor Ingebjørg Heng rigmor.i.heng@uis.no 
Kursdatoer (totalt 5 dager): 12.-14. februar + 29.-30. april (i HG O-103) 
Kurslokale: HG N-106 (12.2 og 14.2), KA U-023 (13.2) og HG O-103 (29.-30.4) 
Faglig ansvarlig: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

DSP158 Policy implementation as a strategy to improve schools and early child care
Application deadline: To be announced 
Course dates: To be announced
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Unni Vere Midthassel, Pål Roland  
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV157 Contemporary perspectives on Diversity, Inclusion and Education
Course dates: October 19-20 + November 9-10 and 23-24 (2020)
Application deadline: To be announced
Subject teachers: Geir Skeie, Hildegunn Fandrem, Dagmar Strohmeier 
Credits: 5 ECTS/study points

Avslutningsseminar / Graduation seminar 
DLV125 Ph.d. Avslutningsseminar (for ph.d.-kandidater som er i ferd med å ferdigstille avhandlingen) ​Påmelding innen: 
Arrangeres neste gang: høst 2020
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ulrich Dettweiler)


Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 stp innen metode, 10 stp innen tematiske emner og 10 stp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i lesevitenskap og i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskapSøknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.