MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

HØST 2019
DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: 13. september 2019
Kursdatoer: 10./11. oktober og 28./29. november 2019
Faglig ansvarlig: Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

VÅR 2020
DLV125 Ph.d. Avslutningsseminar (for ph.d.-kandidater som er i ferd med å ferdigstille avhandlingen)
Arrangeres neste gang: 23. januar 2020
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ulrich Dettweiler)

DSP165 Advanced Statistics for Educational Researchers: Analyzing Structural Equation Models and Latent Growth Curves with MPlus
Application deadline: January 5th 2020

Please send this Application form to astrid.t.aasmundtveit@uis.no
Course dates: January 14, February 11-12 and March 24-25 (5 days) 2020
Subject teachers: Ulrich Dettweiler, Knud Knudsen, Thomod Idsøe and Lars-Erik Malmberg
Credits: 5 ECTS/study points

DSP255 Belonging in early years settings: Research and theory
Application deadline: October 4th 2019 
Please send this Application form to astrid.t.aasmundtveit@uis.no
Course dates: February 10th-14th  2020
Course leaders: Eva Johansson and Anette Emilson
Credtis: 5 ECTS/study points
Preliminary programme (including special conditions)

DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 1. February 2020
Course dates: 2 - 6 March 2020
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: will be announced
Course dates: Spring 2020 (4 days)
Course coordinator: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

DLV270 Hermeneutics: An Introduction
Application deadline: 24 April 2020
Course dates: (4 days) 26-27 May and 9-10 June 2020
Course coordinators: Alexandre Dessingué and Tyson Ashley Retz  
Credits: 5 ECTS/study points

DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Dato: Ikke fastsatt
Faglig ansvarlig: Ulrich Dettweiler, faglig leder for ph.d.-programmene 

DSP158 Policy implementation as a strategy to improve schools and early child care
Application deadline: To be announced 
Course dates: To be announced
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Unni Vere Midthassel, Pål Roland  
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV157 Contemporary perspectives on Diversity, Inclusion and Education
Course dates: Next course planned in 2020
Subject teachers: Geir Skeie, Hildegunn Fandrem, Dagmar Strohmeier 
Credits: 5 ECTS/study points

DLV225 PhD course in Research Design
Course dates: Autumn 2020
Subject teachers: Atle Skaftun, Edvin Bru, Kjersti B. Tharaldsen, Per Henning Uppstad
Credits: 5 ECTS/study points

DSP135_2 Systematic observation in educational research
Course date: Autumn 2020
Subject teachers: Sigrun Ertesvåg, Elsa Westergård, Marja Kristiina Lerkkanen 
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse 
Kursdatoer: Arrangeres neste gang i 2021
Faglig ansvarlige: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 stp innen metode, 10 stp innen tematiske emner og 10 stp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap.

Søknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.

 

DSP230 Early Childhood Education for Tomorrow: Communication, interaction and values
Søknadsfrist/Application deadline: 15. september / by 15th of September 2015
NB! A draught paper should be submitted together with the application to the course. A more developed draught is to be submitted within November 9, 2015.
Kursdato/dates: 23.-27. november 2015
Faglig ansvarlig/Course leader: Eva Johansson
Antall studiepoeng/ECTS: 5
Sted/Where: To be announced

Program and contact information etc.
Application form.