MENY

Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Denne veilederen beskriver viktige elementer i ph.d.-løpet, og gir praktiske tips til både potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanningen ved UiS. Guiden er bygget opp i tråd med kronologien i studiet.

INNGANG OG OPPSTART


GJENNOMFØRING


SLUTTFØRING - avslutning, innlevering og disputas


Se egen oversikt for nødvendige skjemaer og retningsgivende dokumenter.

Årsfest med promosjon av doktorer arrangeres i oktober hvert år.