MENY

Doktorgradsmiddag

Etter gjennomført disputas inviteres det til en lunsj for kandidaten, veiledere, opponenter og gjester som blir dekket av UiS. I tillegg er det en tradisjon å invitere komitémedlemmer, veileder(e) og disputasleder til en doktorgradsmiddag i etterkant av disputasen. Dette er et privat anliggende som dekkes av kandidaten.

Utgifter for middagen til veiledere, opponenter og liknende kan trekkes fra på skatten. Dette gjelder ikke mat til familie og venner. Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget. Fradraget føres i selvangivelsens post 3.3.7 og må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.