MENY

Prøveforelesning

Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Formålet med prøveforelesningen er at doktoranden skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap.

Emnet for/tittelen på prøveforelesningen kunngjøres for kandidaten 10 virkedager før forelesningen. Emnet skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen, men bidra til å dokumentere doktorandens faglige bredde innen det valgte fagområdet.

Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes. Fakultetet velger hvorvidt prøveforelesningen avholdes samme dag som disputas eller separat.

Øvrige rutiner rundt prøveforelesning beskrives i ph.d.-forskriften § 8-1 og 8-2, og i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, som er tilgjengelige på UiS sine nettsider.