MENY

Adminstrativ organisering av ph.d.-utdanningen

UiS har utvalg sentralt og på fakultetene som behandler saker knyttet til ph.d.-utdanningen. Hvert studium har en faglig leder, og administrative ph.d.-koordinatorer er plassert både sentralt og på fakultetene.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget ivaretar institusjonens behov for koordinering, forvaltning av felles regelverk og overordnet kvalitetssikring når det gjelder ph.d.-utdanningen. Ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon (UiSDC) har en representant i utvalget.  Forskningsavdelingen (FA) har sekretariatsansvar for dette utvalget.

Doktorgradsutvalgene
Både faglig og administrativt ansvar for ph.d.-studiene ivaretas av de fakultære doktorgradsutvalgene. Utvalgene ble nedsatt i 2004, og ledes av fakultetets prodekan for forskning. Representanter fra fagmiljøene er medlemmer og en representant for ph.d.-kandidatene er observatør. Det aktuelle fakultetets administrative ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget.

Utvalgets mandat og sammensetning

Faglige ledere for ph.d.-studiene
En faglig leder for hvert av universitetets ph.d.-studier fungerer som faglig kontaktperson, utvikler og koordinator for sitt program/studium. Faglig leder skal bidra i koordinering av opplæringsdelen, utvikling av samarbeid med andre institusjoner med lignende programmer, og hun/han skal være delaktig i forberedelse av saker til doktorgradsutvalget, samtidig som hun/han skal være initiativtaker for fellesseminarer og workshops. De faglige lederne jobber tett sammen med ph.d.-koordinatorene ved fakultetene.

Forskerutdanningssekretariatet 
Forskerutdanningssekretariatet (FUS) består av de administrative ph.d.-koordinatorene på fakultetene og i sentraladministrasjonen (Forskningsavdelingen). Disse fungerer i fellesskap som administrative koordinatorer og kontaktpersoner for kandidater, veiledere og andre som har spørsmål om institusjonens ph.d.-utdanning.

UiS Doctoral Community (UiSDC)
UiSDC er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Dette er en ideell organisasjon som er åpen for alle kandidater som er tatt opp på UiS sine ph.d.-studier. Organisasjonen har som formål å ivareta kandidatenes faglige og sosiale interesser. UiSDC har representanter både i forskningsutvalget, i doktorgradsutvalgene ved fakultetene og i forskningsetisk utvalg. UiSDC jobber i mange saker  sammen med forskerutdanningssekretariatet. Mer informasjon og navn på kontaktpersoner for UiSDC finner du på UiS sine nettsider for ph.d.-utdanningen, www.uis.no/research-and-phd-studies/phd-studies.