MENY

Adminstrativ organisering av ph.d.-utdanningen

UiS har utvalg sentralt og på fakultetene som behandler saker knyttet til ph.d.-utdanningen. Hvert studium har en faglig leder, og administrative ph.d.-koordinatorer er plassert både sentralt og på fakultetene.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget ble nedsatt i 2004, og det ivaretar institusjonens behov for koordinering, forvaltning av felles regelverk og overordnet kvalitetssikring når det gjelder ph.d.-utdanningen. Forskningsutvalget ledes av rektor. Faste medlemmer er universitetsdirektør, dekanene, direktør ved Arkeologisk Museum, administrerende direktør ved IRIS og leder av ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon (UiS DC). Prorektor, strategi- og kommunikasjonsdirektør, prodekanene for forskning og forskningssjef ved Arkeologisk Museum er møtende vararepresentanter.  Forsknings- og innovasjonsavdelingen har sekretariatsansvaret for dette utvalget.

Doktorgradsutvalgene
Faglig og administrativt ansvar for ph.d.-studiene er delegert til fakultetene, hvor dette ivaretas av de fakultære doktorgradsutvalgene.

Utvalgene ble nedsatt i 2004, og ledes av fakultetets prodekan for forskning. Representanter fra fagmiljøene er medlemmer og en representant for ph.d.-kandidatene er observatør. Det aktuelle fakultetets ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget.

Utvalgets mandat og sammensetning

Faglige ledere for ph.d.-studiene
En faglig leder for hvert av universitetets ph.d.-studier fungerer som faglig kontaktperson, utvikler og koordinator for sitt program/studium. Faglig leder er en 20 % stilling. I følge stillingsbeskrivelsen skal stillingsinnehaver bidra i koordinering av opplæringsdelen, utvikling av samarbeid med andre institusjoner med lignende programmer, og hun/han skal være delaktig i forberedelse av saker til doktorgradsutvalget, samtidig som hun/han skal være initiativtaker for fellesseminarer og workshops. De faglige lederne jobber tett sammen med ph.d.- koordinatorene ved fakultetene.

Ph.d.-sekretariatet
Ph.d.-sekretariatet består av de administrative ph.d.-koordinatorene på fakultetene og i sentraladministrasjonen. Disse jobber tett sammen og fungerer som administrative koordinatorer og kontaktpersoner for kandidater, veiledere og andre som har spørsmål om institusjonens ph.d.-utdanning. Samtidig fungerer de som sekretærer for forskningsutvalget og doktorgradsutvalgene.

UiS Doctoral Community (UiS DC)
UiS DC er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon. Dette er en ideell organisasjon som er åpen for alle kandidater ved UiS. Organisasjonen har som formål å sammenslutte kandidatenes faglige og sosiale interesser. UiS DC har representanter både i forskningsutvalget, i doktorgradsutvalgene ved fakultetene, i forskningsetisk utvalg, utdanningsutvalget og kvalitetsutvalget. UiS DC jobber i mange saker tett sammen med ph.d.-sekretariatet.