MENY

Regelverk og skjemasamling

Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS (fra 1. januar 2020)

Engelsk oversettelse av ph.d.-forskriften (fra 1. januar 2020)

Forskrift for graden dr.philos. (fra 1. januar 2020)

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

KDs forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Retningslinjer for medforfatterskap

Etiske retningslinjer for veiledere / ansatte ved Universitetet i Stavanger 

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler

Prosedyre for disputasens gang ved UiS

Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprojekt - Retningslinjer for ph.d.-programmene ved UH-fakultet

Retningslinjer for 50- og 90%-seminar ved ph.d.-studiet i helse og medisin

Retningslinjer for 50- og 90%-seminar ved ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Utfyllende regler til ph.d.-forskriften ved ph.d.-studiet i helse og medisin

Utfyllende regler til ph.d.-forskriften ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Retningslinjer for delvis digital gjennomføring av disputas ved UiS


Skjema i oppstartfasen

Søknadsskjema for opptak til ph.d.-studier ved UiS

Veiledning til søknad

Mal for Avtale ved opptak til doktorgradsutdanningen, del A, B og C

Mal for endelig prosjektplan - ph.d. i samfunnsvitenskap - ph.d. i helse og medisin

Mal for doktorgradsavhandling: engelsk - bokmål - nynorsk  | Dokumentasjon | Tips


Skjema underveis i ph.d.-løpet

Fremdriftsrapport for kandidater

Fremdriftsrapport for veiledere

Søknadsskjema for UiS mobilitetsstipend

Rapporteringskjema for utenlandsopphold

Medforfattererklæring - UH | SV ph.d. i samfunnsvitenskap | TN

Søknadsskjema for opptak til ph.d.-kurs

Søknadsskjema for bytte av ph.d.-veileder (ph.d. i samfunnsvitenskap)

Søknad om oppnevning av medveileder (ph.d. i samfunnsvitenskap) 

Søknad om godkjenning av ph.d.-emne - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Søknad om godkjenning av opplæringsdel - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 


Skjema i sluttfasen

Søknad om å få avhandlingen bedømt

Forslag til bedømmelseskomité - Ph.d. i samfunnsvitenskap - Ph.d. i helse og medisin

Skjema for erklæring av habilitet for opponenter ved ph.d.-studiet i helse og medisin: norsk - engelsk

Oppsett av ph.d.-avhandling - Ph.d. i samfunnsvitenskap

Mal for ph.d.-avhandling (norsk) - Ph.d. i samfunnsvitenskap

Mal for bedømmelseskomiteens rapport - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Pressemeldingsskjema