MENY

Regelverk og skjemasamling

Forskrifter og retningslinjer

Forskrift for graden philosophiae doctor ved UiS

Engelsk oversettelse av ph.d.-forskriften

Forskrift for graden dr. philos

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

KDs forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Retningslinjer for medforfatterskap

Etiske retningslinjer for veiledere / ansatte ved Universitetet i Stavanger 

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobilitetsmidler

Prosedyre for disputasens gang ved UiS

Veileder for ph.d.-utdanningen ved UiS

Vurdering av kvalitet og framdrift i doktorgradsprojekt - Retningslinjer for ph.d.-programmene ved UH-fakultet

Retningslinjer for 50- og 90%-seminar ved ph.d.-studiet i helse og medisin

Retningslinjer for 50- og 90%-seminar ved ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Utfyllende regler til ph.d.-forskriften ved ph.d.-studiet i helse og medisin


Skjema i oppstartfasen

Søknadsskjema for opptak til ph.d.-studier ved UiS

Veiledning til søknad

Avtale ved opptak til doktorgradsutdanningen, del A, B og C

Mal for endelig prosjektplan - ph.d. i samfunnsvitenskap - ph.d. i helse og medisin

Mal for doktorgradsavhandling: engelsk - bokmål - nynorsk  | Dokumentasjon | Tips


Skjema underveis i ph.d.-løpet

Fremdriftsrapport for kandidater

Fremdriftsrapport for veiledere

Søknadsskjema for UiS mobilitetsstipend

Rapporteringskjema for utenlandsopphold

Medforfattererklæring - UH | SV ph.d. i samfunnsvitenskap | TN

Søknadsskjema for opptak til ph.d.-kurs

Søknadsskjema for bytte av ph.d.-veileder (ph.d. i samfunnsvitenskap)

Søknad om oppnevning av medveileder(e) - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Søknad om godkjenning av ph.d.-emne - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Søknad om godkjenning av opplæringsdel - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 


Skjema i sluttfasen

Søknad om å få avhandlingen bedømt

Forslag til bedømmelseskomité - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Mal for bedømmelseskomiteens rapport - SV ph.d. i samfunnsvitenskap 

Pressemeldingsskjema