MENY

Huskeliste for veiledere

  • Veileder skal rådgi kandidaten når det gjelder forslag til ph.d.-kurs, både kurs tilbudt ved UiS og eksternt. Doktorgradsutvalget skal godkjenne kursene som inngår i opplæringsdelen.

  • Begynn planleggingen av et utenlandsopphold så tidlig som mulig, og rådgi ph.d.-kandidaten i valg av institusjon og fagmiljø, slik at utenlandsoppholdet gir størst mulig faglig utbytte og bidrar til aktuelt prosjekt.

  • Fremdriftsrapport på fastsatt skjema skal leveres innen 31. januar hvert år.

  • Gjør kandidaten kjent med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.