MENY

Opplæringsdelen

Dersom kandidaten underveis i studiet har behov for informasjon ut over det denne guiden gir, anbefales det i første omgang å ta kontakt med ph.d.-veileder, alternativt med instituttleder/arbeidsgiver eller med fakultetets ph.d.-koordinator.

Opplæringsdelen skal inneholde emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng (ECTS). Innenfor den forskriftsfestede rammen for opplæringsdelen (ph.d.-forkskrift § 4) bestemmer fakultetene selv hvilke elementer som inngår. Kravene til innhold og omfang vil derfor kunne variere mellom de ulike studiene. Krav om opplæring i vitenskapsteori og etikk, samt i metode er felles for alle studiene. De resterende studiepoengene representerer tematiske kurs på ph.d.-nivå. Fakultetene fører katalog over de emnene som tilbys for hvert ph.d.-studium. Informasjon om de forskjellige studienes opplæringsdel og obligatoriske og valgfrie emner som tilbys finnes på .

Kurs fra eksterne institusjoner kan også inngå i opplæringsdelen. Dersom eksterne kurs skal inngå i opplæringsdelen må disse godkjennes av doktorgradsutvalget. Dette bør avklares før emnene gjennomføres.

Veileder(e) skal involveres i utvelgelsen av emner ved å foreslå emner og diskutere hva som er mest nyttig og praktisk mulig.