MENY

Utenlandsopphold i ph.d.-studiet

Normalt skal en doktorgradsstudent ha et utenlandsopphold (§7.3), og studentene oppfordres til å få dette inn i utdanningsplanen på et tidlig tidspunkt.

Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder.

For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant, skal det fortrinnsvis skje ved en institusjon hvor student, veileder eller fagmiljø ved UiS allerede har etablerte samarbeidskontakter.

Et utenlandsopphold kan også være en fordel med tanke på en framtidig forskerkarriere. Internasjonal erfaring kan fremme utvikling av selvstendighet blant unge forskere og styrke sjansene for å nå frem på internasjonale konkurransearenaer. 

Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, men det blir likevel sterkt anbefalt. I tillegg til den faglige nytten vil et slikt opphold kunne gi stort personlig utbytte, både i forhold til nettverksbygging, språk, kultur og sosial omgang. Mange opplever også at et utenlandsopphold gir bedre muligheter for sammenhengende tid til forskning. Et slikt opphold vil også kunne tilføre instituttet nye impulser. Opphold i engelskspråklige land vil også gi nyttige engelskkunnskaper, noe som vil kunne lette publiseringsarbeidet.

 

Mer informasjon om finansieringsmuligheter, planlegging og praktisk tilrettelegging av et utenlandsopphold finnes på intranettsidene