MENY

Permisjon og sykdom

Det er viktig at kandidaten innrapporterer lengre godkjent fravær for å få utvidet finansierings- og studieperioden tilsvarende og for få registrert korrekt gjennomføringstid på doktorgraden.

Godkjente permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og avtalte deltidsstudier regnes ikke med i gjennomføringstiden når UiS rapporterer om denne til departementet. Som ansatt ved UiS har du tilgang til bedriftshelsetjenesten der du bl.a. kan få fysisk og psykologisk hjelp.