MENY

Permisjon, sykdom og studentombud

Det er viktig at kandidaten innrapporterer lengre godkjent fravær for å få utvidet finansierings- og studieperioden tilsvarende og for få registrert korrekt gjennomføringstid på doktorgraden.

Godkjente permisjoner, lengre sykefravær, pliktarbeid og avtalte deltidsstudier regnes ikke med i gjennomføringstiden når UiS rapporterer om denne til departementet. Som ansatt ved UiS har du tilgang til bedriftshelsetjenesten der du bl.a. kan få fysisk og psykologisk hjelp. 
 

Studentombud
Studentombudet er en uavhengig instans ved UiS som bistår og rådgir studenter og doktorgradskandidater i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig nivå. Det kan i utgangspunktet ta alle sakstyper som angår studentene, men tar ikke stilling til faglige spørsmål. Du finner studentombudet i Kitty Kiellands hus, 2. etg, over SIS Bok. E-postadresse er: studentombudet@uis.no.