MENY

Formidling

Et av hovedelementene i ph.d.-utdanningen er faglig formidling. Alle ph.d.-kandidater skal i løpet av studiet levere minst et bidrag i forskningsformidling, og formidlingsform skal vurderes og velges i samarbeid med veiledere.

Bidraget kan ha mange forskjellige former, som for eksempel:

  • Undervisning på bachelor- eller masternivå 
  • Foredrag
  • Kronikker
  • Populærvitenskapelige arbeider
  • Posterpresentasjoner
  • Framlegging av paper på konferanse, forskningsseminar og lignende

Dette angir grunnkravet når det gjelder formidling. Det er viktig at alle kandidater sjekker med sitt fakultet hva som er de gjeldende retningslinjene innenfor det enkelte fagfelt.

Alle fakulteter har sine egne mediekontakter, som kan bistå med råd og vink i forbindelse med forskningsformidling. Vi anbefaler at alle ph.d.-kandidater tidlig i doktorgradsløpet tar kontakt med den aktuelle mediekontakten ved sitt fakultet. En oversikt over de aktuelle kontaktene finner dere på UiS sine nettsider, www.uis.no/kommunikasjon.