MENY

Energiløsninger i smarte byer

Innovasjon og utvikling i energisektoren er avgjørende for å gjøre urbane områder mer bærekraftige. UiS har flere prosjekter på dette feltet.

Vindturbiner for urbane strøk

UiS har stor kompetanse på data-analyse og behandling av store datamengder. Våre forskere er eksperter på integrerte energiløsninger, energianalyser og energisikkerhet. 

UiS satser på energiinformatikk, et fremvoksende tverrfaglig felt som omhandler digitalisering av hele verdikjeden i energisektoren. Det handler om å utnytte IKT-metoder, verktøy og teknikker for å oppnå bærekraftig energiproduksjon og bruk.

Et pågående prosjekt kalt PACE, dreier seg om å forbedre forskning og utdanning, for å sørge for at samfunnet får ingeniører med riktig kompetanse. Dette er nødvendig for at energisektoren skal kunne utvikle seg i ønsket retning. 

Smart strømstyring

En av utfordringene strømnettet står overfor etter hvert som bilparken blir elektrifisert, er at belastningen blir mer ujevn. Hvordan skal vi sørge for at "alle" kan lade elbilen sin på samme tid, uten at nettet blir overbelastet?

Prosjektet SmartNEM skal utvikle verktøy for effektiv administrasjon av husholdningens eller nabolagets energiproduksjon og forbruk. Dette kan foregå via ulike mekanismer, som blant annet tillater energideling og -handel mellom husholdninger, nabolag og lokalsamfunn.

Levende energi-lab

UiS forsker også på smarte teknologier for å utnytte sol- og vindkraft. Nettverk for miljøvennlig energi har en "levende lab" på campus Ullandhaug, hvor de tester ut en vindturbin som er spesiallaget for urbane strøk, samt smart bruk av solenergi.

Energisystemer i endring

Våre forskere er også med i et stort europeisk prosjekt om hvordan energisystemene våre må endre seg for å skape en mer bærekraftig omdanning og bruk av energi. 

Prosjektet heter ENSYSTRA - Energy Systems in Transition og ble startet opp i 2017. Både teknologer og samfunnsvitere fra UiS er med i prosjektet.

De samme miljøene deltar i et norsk-indisk samarbeid om hvordan vi mest effektivt kan dekarbonisere våre to lands energisystemer. Dette vil også innebære bruk av smartby-teknologi.

Tekst: Leiv Gunnar Lie