MENY

Helsetjenester i smarte byer

Nettverk for smartby har satt i gang et doktorgradprosjekt som skal utforske hvordan psykisk helsetilbud kan gjøres smartere og bedre.

Illustrasjonsfoto av terapi-samtale mellom to kvinner

Ph.d.-prosjektet er rettet mot helsefremming ved psykiske helseutfordringer og tjenester fra spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten, blant annet fra Stavanger kommune.

Aktuelle forskningsområder er: 

  • samhandling og koordinering av tjenester
  • samskaping
  • sosial innovasjon 
  • helseteknologi

Veileder for ph.d.-prosjektet er professor Marianne Storm ved Avdeling for folkehelse på Det helsevitenskapelige fakultet.