MENY

IKT-forskning for smarte byer

UiS forsker på analyse av store datasett, sikkerhet i IKT-systemer og kunstig intelligens. Bruk av teknologi ses også i et byplanleggingsperspektiv.

Bilde av datarom med servere

UiS har et aktivt og innovasjonsrettet IKT-miljø som forsker på nettskyteknologi og behandling av store datamengder. Forskningen er forankret i CIPSI - senter for IP-basert serviceinnovasjon.        

Hovedkompetansen ved forskningssenteret CIPSI er behandling av store datamengder og sikkerhet i systemer som benytter store datamengder i nettskyen.

Sikkerhet og dataanalyse

Forskerne er blant annet involvert i et konkret prosjekt om sikre distribuerte systemer, som utforsker påliteligheten til IKT-infrastrukturer og systemer

I EU-prosjektet Triangulum utvikler UiS-forskere en datahub for innhenting, analyse og visualisering av datasett fra smartbyer. Programvaren er laget for å kunne brukes av alle kommuner og selskaper som har store datasett. 

Bruk av teknologi

Andre vitenskapelige miljøer studerer også teknologibruk i smartby-sammenheng, men da fra et byplanleggingsperspektiv. Prosjektet Smart tetthet i en smart by skal for eksempel undersøke hvordan teknologi kan brukes ved fortetting av befolkningen i byene. 

Tidligere prosjekter

I 2012 ble Stavanger en av fem europeiske byer som vant IBMs konkurranse Smarter Cities Challenge. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger fikk konsulentbistand og velferdsteknologi til en verdi av 2,3 millioner kroner.

I 2012 ble også prosjektet Safer@home framhevet av Norges Forskningsråd som et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor. Rådet berømmet prosjektet for utvikling av ny teknologi som kan integreres i et mer helhetlig tjenestetilbud. Prosjektet er nå avsluttet.