MENY

SmART-by og kunst i det offentlige rom

Smartby-nettverket ved UiS har et eget prosjekt om kunst i byrom.

Kvinne spiller fiolin foran murvegg med gatekunst. Musikk i urbane omgivelser

Forskningstema er kulturfabrikker som offentlige rom for kunstnerisk utviklingsarbeid, nisje-kulturer, og urbanitet. 

Kulturfabrikken Tou Scene er etablert som et satsningsområde for Stavangers kulturpolitikk, og framstår i økende grad som et senter for byens frie kunst og kulturliv. Tou Scene utgjør et eksempel på hvordan et nedlagt industrilokale gjenoppstår som kulturfabrikk, og et musikkbasert stipendiatprosjekt skal i så måte bidra til å utvikle ny kunnskap rundt kulturfabrikken som en urban kulturarena.

Sett i lys av Stavangers smart-by-satsing (hvor en av bærebjelkene er urban kunst) skal stipendiatprosjektet konkret se på hvordan musikalske uttrykk kan bidra til å utvikle smarte plattformer for interaksjon og estetisk opplevelse, samt undersøke i hvilken grad kulturfabrikken påvirker slikt.

En stipendiat med veileder skal utføre dette forskningsarbeidet.