MENY

Forskningsnettverk for smartby

Sammen med de største forskningsaktørene i regionen har UiS etablert et forskningsnettverk for smartby som skal drive tverrfaglig forskning på utvikling av bærekraftige og levelige byer.

Mer enn 50 prosent av verdens befolkning bor i byer. Dette tallet øker. I 2050 forventes det at 66 prosent av verdens befolkning vil bo i byer. Parallelt med at verdens byer vokser, stiger energiforbruket og CO2-utslippene. Det er nå et presserende behov for nye, bedre og mer integrerte løsninger for å sikre oss gode og levelige byer.

Visjonene til framtidens byer er at de skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, bygninger og infrastruktur. Framtidens bærekraftige by krever enda bedre og mer helhetlig byplanlegging.

Å utvikle en smart by handler først og fremst om hvordan informasjonsteknologier kombineres med bygninger og infrastruktur – og hvordan dette fungerer mellom oss mennesker og løser utfordringene vi har i samfunnet.

UiS-nettverket

Universitets forskningsnettverk er satt i verk for styrke den tverrfaglige forskningen innenfor smartbyutvikling i nært samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

Universitetets forskningsnettverk er delt opp i åtte områder:

  • utdanning og kunnskap
  • kunst og kultur
  • sikkerhet
  • klima og bærekraft
  • mobilitet og transport
  • demokrati og medvirkning
  • innovasjon og entreprenørskap
  • data og telekommunikasjon

Med disse temaer ønsker universitetet å bidra til at skape nye smarte løsninger som bidrar til mere bærekraftige og levelige byer og regioner.

Regionalt samarbeid

Flere kommuner i stavangerregionen har smartby som prioritert satsing, særlig har Stavanger kommune tatt en ledende rolle i denne satsingen med Smartbyen Stavanger.

Regionen er også sentrum for en nasjonal smartby næringsklynge og Nordens største smartby-konferanse, Nordic Edge. Forskningsnettverket samarbeider tett med kommuner og næringsliv for å utvikle Stavanger som førende innen smartbyløsninger og smarte teknologier.

 

Illustrasjonsbilde: By med nettverk i skyene. Collage: Ole Andre Hauge Smartby handler om hvordan informasjonsteknologien kombineres med bygninger og infrastruktur. Collage: Ole Andre Hauge/NettOp