MENY

Økt smartby-kompetanse

Morgendagens samfunn trenger ny kompetanse – fra barnehagen til yrkeslivet. UiS ønsker å bidra til denne kompetansehevingen.

Photo by Element5 Digital on Unsplash (Illustrasjonsfoto: Element5 Digital on Unsplash)

UiS har for tiden to smartby-prosjekter på utdanningsfeltet – i hver sin ende av dannelsesløpet.

Høsten 2019 starter et doktorgradsprosjekt kalt Barn og en smart og bærekraftig by. Det skal ta for seg barns medvirkning og forståelse av smartbyen Stavanger. 

Samtidig pågår prosjektet PACE, som dreier seg om å utdanne ingeniører med bedre forståelse for hvordan man utvikler smarte systemer og tjenester. 

Les mer om prosjektene i undermenyene.