MENY

Smartby: politikk eller industri?

Smarte byer skapes delvis av politiske prosesser, bidrar til regional innovasjon og skaper nye markedsmuligheter. Dette er tema for et forskningsprosjekt ved UiS.

Foto av rådhuset i London, en by som satser på smartbyteknologi.

Smartby som politikk

Smartby er et globalt politikkbegrep som brukes av bypolitiske beslutningstakere i ulike lokale sammenhenger, delvis som en politikk for by- og regionalutvikling, og delvis som en politikk for næringsutvikling og innovasjon.

Det oppstår interessante problemstillinger om hvordan lokal sammenheng og politiske prosesser påvirker implementeringen av smartbypolitikk i bestemte byer, hvordan målene med smart bypolitikk varierer over ulike byer, og hva virkningen av smartbypolitikk er for regional utvikling og innovasjon.

Smartby som industri 

Det er en voksende industri av smarte byaktører, som består av leverandører, produsenter og forbrukere av smart byteknologi. Smarte byer skaper nye markeder for disse teknologiene og utvider den offentlige kundebasen for produktene.

Det oppstår interessante problemstillinger både om hvordan enkelte bedrifter og byer kan skape markeder for smart teknologi og posisjonere seg i disse markedene og om hvordan samfunnet kan bruke smarte teknologier for å skape offentlig verdi

Dette er et ph.d.-prosjekt under Nettverk for smartby. Veileder er professor Rune Dahl Fitjar på Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS), avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring.