MENY

Smart sikkerhet og systemtilpasning

Hva er den smarteste og mest effektive måten å respondere på en terrorhandling? Det skal et doktorgradsprosjekt forsøke å finne svaret på.

I prosjektet Smart sikkerhet og systemtilpasning skal forskningen dreie seg om hvordan funksjoner i smartby, det vil si funksjoner som forbinder mennesker, objekter og infrastruktur, kan tilpasse seg en økt trussel fra terrorisme.

Det kan være terrorisme rettet mot samfunn, økonomi eller infrastruktur, slik at responsen må være samordnet, tilpasset og rask.

Kan vi derfor gjøre «smart sikkerhet» smartere ved å bruke både sikkerhetsrelaterte og ikke-sikkerhetsrelaterte funksjoner sammen om nødvendig? Kan «smarte» funksjoner bidra til faktisk samhandling i kriser? Kan smartby-agendaen overgå våre forventninger til hva teknologi kan gjøre for å beskytte byer og håndtere kriser?

Det er Nettverk for smartby som organiserer dette ph.d.-prosjektet. Veiledere er førsteamanuensis Tegg Westbrook og førsteamanuensis Kenneth Arne Pettersen Gould, begge ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Illustrasjonsfoto av terror-rammet bygning