MENY

Første workshop: 30. april

Tirsdag 30. april arrangeres den første workshopen i forbindelse med etablering av et forskningsnettverk i velferdsforskning.

Planen er å etablere et forskningsnettverk i velferdsforskning. Nettverket skal legge til rette for koordinering mellom ulike fagfelt og skrive gode søknader som oppnår finansiering i H2020, Forskningsrådet og andre finansieringskilder. Kopling til bruker, dvs. samarbeid med næringslivet, det offentlige, andre organisasjoner og til sist borgeren, er helt essensielt i slike søknader.  

Formålet med workshopen blir å diskutere hvilke forskningsmessige temaer vi mener vi kan fokusere på i fellesskap.

Workshopen:  

  • Dato: 30.04.2019  
  • Tid: kl. 09:00 – 13:45 
  • Sted: Sola Strandhotell

Under workshopen får vi en orientering om velferdsutviklingen internasjonalt, og en lengre samtale rundt Siw-saken om utfordringer den har rettet søkelys mot. Her vil blant annet gravejournalist Thomas Ergo og KORFOR-leder Sverre Nesvåg bidra, ved siden av COLAB-leder Sarah Hean.

I tillegg blir det en rekke smakebiter fra forskningsfronten, presentert av noen av våre egne forskere. Et viktig innslag som involverer alle påmeldte går ut på at vi skal snakke sammen i arbeidsgrupper på tvers av disipliner og i fellesskap komme frem til noen overordnede tematikker som UiS kan jobbe med framover.

Meld deg på workshopen på e-post velferdsforskning@uis.no

Program for workshopen:

09.00 – 09.05 Introduksjon. Hvorfor et nettverk i velferdsforskning? Gro Ellen Mathisen, dekan, SV-Fakultetet
09.05 – 09.10 Retningslinjer for forskningsnettverk Troels Gyde Jakobsen, forskningsdirektør UiS
09.10 – 09.30 Velferdsutviklingen i de nordiske landene og globalt. Morten Tønnessen, professor/prodekan for forskning
09.30 – 10.20 Eksempler på velferdsforskning ved UiS:

  • Barn og unge – Ingunn Ellingsen og Hildegunn Fandrem
  • Ungdom - Venke Haaland og Randi Wågø Aas
  • Voksne - Siv Oltedal og Tore Tjora
  • Eldre - Kai Victor Hansen og Elisabeth Lind Melbye
  • Innovasjon og velferd - Ann Karin Tennås Holmen og Tatiana Iakovleva

10.20 – 10.35 Benstrekk

10.35 – 11.20 Siw-saken – implikasjoner for velferdsforskning. Sarah Hean (UiS), William Dugdale (Bournemouth University), Thomas Ergo (Stavanger Aftenblad) og Sverre Nesvåg (KORFOR/UiS)
11.20 – 11.35 EU og NFR – prioriteringer og finansiering. Forsknings- og innovasjonsavdelingen UiS (FIA)
11.35 – 11.40 Omstilling
11.40 – 12.15 Gruppearbeid
12.15 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.20 Gruppearbeid fortsetter
13.20 – 13.45 Resultater fra gruppearbeid og oppsummering