MENY

Forskergruppen i ICore

Leder: 
Astrid J. Nyland - Førsteamanuensis i arkeologi, Arkeologisk museum, UiS

Deltakere fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger:
Arne Johan Nærøy - Førsteamanuensis i arkeologi
Christin Eldegard Jensen - Førsteamanuensis i botanikk
Trond Meling - Forsker, arkeologi
Krister Scheie Eilertsen - Forsker, arkeologi
Grethe Moéll Pedersen - Forsker, arkeologi
Sigrid Alræk Dugstad - Forsker, arkeologi

Eksterne deltakere:
Steinar Solheim - Forsker i arkeologi, Universitetet i Oslo
Hege Damlien - Førsteamanuensis i Arkeologi, Universitetet i Oslo
Knut Andreas Bergsvik - Professor i arkeologi, Universitetet i Bergen