Barnehageforskningen ved UiS

Barnehageforskningen er et av de sentrale satsingsområdene ved Universitetet i Stavanger (UiS). Forskingsmiljøene ved UiS samarbeider tett om flere store prosjekt på en rekke områder innen barnehagefeltet.

Forskningsprosjektene har en klar forankring i den norske barnehagemodellen. Det er nær kontakt med praksisfeltet, noe som gjør at forskningen har en stor innvirkning på utviklingen av norske barnehager.

Forskningen foregår på – og i samarbeid mellom – Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning og en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.