MENY

Betydningen av selvregulering hos barn

Hva er selvregulering? Hva betyr barns selvregulering for deres tilpasning og utvikling? Dette er noe av det professor Megan McClelland snakket om i gjesteforelesningen "The Importance of Self-Regulation for Short- and Long-Term Success". Nå kan du se hele forelesningen her!

13. april holdt professor Megan McClelland en gjesteforelesning på Universitetet i Stavanger, om selvregulering hos barn. Forelesningen gir deg svar på blant annet hva selvregulering er og hva dette betyr for barns utvikling. Her får du også tips til lekbaserte aktiviteter som kan styrke barns selvregulering og evne til problemløsning. 

Om Megan McClelland

Megan McClelland har vært professor ved Oregon State University i 16 år. Hun er leder for kjerneområdet tidlig barndom (Healthy Development in Early Childhood Research Core) ved Hallie Ford Center for Healthy Children and Families. McClellands forskningområder er barns tidlige utvikling, overgang fra barnehage til skole, selvregulering og sosial og faglig utvikling.

Megan McClelland er professor II i Agderprosjektet, og er dette semesteret også gjesteprofessor ved Læringsmiljøsenteret.

 

Aktuelle lenker