MENY

Internasjonal workshop om selvregulering

Forskere i Agderprosjektet og gjesteforsker Megan McClelland fra Oregon State University fikk i begynnelsen av juni besøk av Blandine Hubert fra Université de Nantes. Sammen arrangerte forskerne workshop om selvregulering hos barn i tidligere år.

Fra venstre: Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Megan McClelland, Blandine Hubert og pedagogisk leder i Havhesten barnehage Kirsti Tveekrem Brogeland. Fra venstre: Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Megan McClelland, Blandine Hubert og pedagogisk leder i Havhesten barnehage Kirsti Tveekrem Brogeland.

Stipendiatene Dieuwer ten Braak og Ragnhild Lenes og professor Ingunn Størksen fra Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, hadde nylig besøk av professor Megan McClelland fra Oregon State University og forsker Blandine Hubert fra Université de Nantes. Sammen hadde de en workshop hvor forskerne delte erfaringer fra datainnsamling, fra forskning, og fra tiltak for å fremme selvregulering. Ideer for fremtidig samarbeid ble også diskutert.

Siden dette var en workshop om selvregulering og sosial utvikling i tidlige år ønsket de utenlandske forskerne å besøke en norsk barnehage. De var meget imponert over det de fikk se i Havhesten barnehage, blant annet det flotte uteområdet og satsingen på barns sosiale utvikling gjennom programmet  Være sammen. I Havhesten barnehage var det tydelig å se at det er rom for omsorg, lek og læring for små og store i trygge og gode omgivelser.

Hva er selvregulering?

Selvregulering gjør barn i stand til å styre tanker, følelser og atferd slik at de kan tilpasse seg sosiale situasjoner og nå sine egne mål. Selvregulering har blant annet vist seg å være viktig for barn i lek, og forskning viser også at barn med god selvregulering i tidlige år tilpasser seg bra faglig og sosialt på skolen både på kort og lang sikt.

 

Les også