MENY

Lekbasert læring – ny videreutdanning for barnehagelærere

Høsten 2018 startet den aller første omgangen med videreutdanning i Lekbasert læring. Studentene blir dermed blant de første i verden med formell kompetanse på hvordan lekbasert læring kan brukes som verktøy for de som jobber med de eldste i barnehagen.

  • Foreleser Svanaug Lunde ønsker velkommen til første studente i Lekbasert læring.
  • Svanaug Lunde er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.
  • Hieu Cao reiser fra Oslo for å delta på kurset.
  • Kathrine Mikalsen synes 10 studiepoeng er enkelt å kombinere med jobb.
  • De første studenten med studiepoeng i Lekbasert læring.

Kurset er basert på Agderprosjektet, et forsknings- og utviklingsprosjekt som ledes av Mari Rege og Ingunn Størksen fra Universitetet i Stavanger. I samarbeid med barnehagelærere i Agderfylkene har forskergruppa utviklet et førskoleopplegg som nå er utprøvd og forsket på i flere omganger, og nå har kurset blitt en videreutdanning med 15 studiepoeng. Universitetet i Stavanger er det eneste lærestedet som tilbyr kurset.

– Dette er starten på noe jeg håper blir veldig stort. Vi har jo hatt denne undervisningen for 80 personer tidligere, men da var det i forbindelse med et forskningsprosjekt. Nå er det tilgjengelig for alle som ønsker, sier foreleser Svanaug Lunde. Hun er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og har deltatt i utviklingen av førskoleopplegget i Agder-prosjektet.

Fra Oslo til UiS – for å ta Lekbasert læring

En av de første som tar studiet er Hieu Cao som reiser ens ærend fra Oslo.

– Språk og språkstimulering er jo en ting vi jobber veldig mye med i barnehagen allerede, men at vi får inn leken, det verdsetter jeg høyt. Å få til lekbasert læring – det høres helt rått ut, egentlig, sier han.

Opplegget lekbasert læring forbereder barnehagebarna på skoletilværelsen gjennom lekbaserte læringsaktiviteter, kombinert med fri lek - fordi forskning viser at det er slik barn i denne alderen lærer best.

Gjennom opplegget gis barn mulighet til å være aktive og engasjerte deltagere i spennende og lærerike aktiviteter, og de skal få anledning til å samarbeide rundt meningsfulle og gøyale utfordringer. Målet er å gi barn et likest mulig utgangspunkt som kan sikre en bedre overgang fra barnehage til skole.

– Vi ser at innholdet i Lekbasert læring også kan hjelpe oss til å realisere de ulike fagområdene i rammeplanen, samtidig som vi kommer tettere på enkeltbarnet, forklarer Svanaug Lunde.

Forskningsbasert = kvalitet

Hvilke fordeler kommer de som nå tar dette studiet til å få i arbeidet sitt?

– Studentene får evidensbasert kunnskap i forhold til å jobbe med språk, matematikk og sosialkompetanse, hvor selvregulering ligger inne som en viktig komponent. Og det aller viktigste: kunnskap om hvor viktig relasjonen er. At man selv er det viktigste redskapet i møtet med barnet, sier Lunde.

Barnehagen Kathrine Mikalsen jobber i var med på forskningsprosjektet som er bakgrunnen for studiet. Hun valgte å melde seg på kurset etter å ha sett effekten av metodene med egne øyne.

Kathrine Mikalsen – Jeg så hvor mye utbytte de som var med på prosjektet i barnehagen vår hadde. Du så virkelig stor endring. Det så veldig kjekt ut og ungene så også ut som om de hadde det veldig kjekt. Nå skal jeg begynne med førskolegruppe selv, så derfor kjente jeg at jeg trengte litt mer input.

Kombinerer studiet med jobb

Dette tar du ved siden av jobb. Du er ikke redd for at det blir for travelt?

– Nei. Jeg tok også førskolelærerstudiet ved siden av full jobb, og det var 45 studiepoeng. Dette er 15, så jeg tror det skal gå greit, smiler Mikalsen.

Foreleser Svanaug Lunde håper Lekbasert læring etter hvert også tas i bruk av flere enn barnehagene:

– På sikt håper jeg at det ikke bare blir barnehagelærerne som får denne utdanningen, men at også lærerne kan benytte seg av den, for dette er viktig også for de yngste på skolen.

Les mer om forskningen her: www.lekbasert.no