MENY

Møte med ressursgruppen i Agderprosjektet

5. september hadde Agderprosjektet møte med ressursgruppen i prosjektet. For at Agderprosjektet skal lykkes, er det viktig med et godt samarbeid med barnehagelærerne, barnehagene, skolene og kommunene. Alle disse partene er representert i ressursgruppen.

Ressursgruppen i Agderprosjektet. Ressurgruppen i Agderprosjektet. Fra venstre Øystein Neegaard, Even Sagebakken Tronstad, Turi Pålerud, Trine Lise Bergum, Renee Røyneland, Siv Irene Norås og Adelheid Frost Mykland. Jan Inge Tungesvik og Gunn Alice Andersen var ikke tilstede.

Ressursgruppens oppgave er å veilede Agderprosjektets samarbeid med barnehagelærerne, barnehagene, skolene og kommunene, samt bidra til at Agderprosjektet har god forankring i den norske barnehagen, den norske skolen og rammeforhold som gjelder for Norge. 

I ressursgruppen sitter:

 • Gunn Alice Andersen, spesialrådgiver Arendal kommune
 • Trine Lise Bergum, rektor Søndeled skole
 • Kirsti Brådland, barnehagelærer Frøysland barnehage
 • Adelheid Frost Mykland, Utdanningsforbundet Vest Agder
 • Øystein Neegaard, spesialrådgiver Arendal kommune
 • Siv Irene Norås, styrer og barnehagelærer Fjotland barnehage
 • Turi Pålerud, politisk rådgiver Utdanningsforbundet
 • Renee Røyneland, Utdanningsforbundet Aust Agder
 • Even Sagebakken Tronstad, rektor Spangereid skole
 • Jan Inge Tungesvik, direktør KS Agder
   

På sist møte var blant annet kartlegging av barnehagebarna i Agderprosjektet og innsamling av kartleggingsdata fra skolene tema. Ressursgruppen møter 1–2 ganger per år på Agder mens prosjektet pågår (2014–2019).

 

Les også