MENY

Svært gode tilbakemeldinger på videreutdanningen i Agderprosjektet

Videreutdanningen i førskolepedagogikk i Agderprosjektet har fått svært god evaluering av barnhagelærerne som deltar. På spørsmål om hvordan de vurderer kurset i sin helhet, svarte 88 prosent svært bra og 12 prosent bra!

To jenter leker sammen med barnehagelærer. Foto: Steinar Figved Barnehagelærerne som har tatt videreutdanningen i Agderprosjektet er veldig fornøyde med opplæringen de har fått.

Barnehagelærerne som deltar i Agderprosjektet har nå gjennomført en videreutdanning i førskolepadagogikk, innen de fire kjerneområdene sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk.

Tilbakemeldingene i den anonyme evalueringen i etterkant av kursets fjerde og siste samling, viser at de som har tatt videreutdanningen er veldig fornøyde. Barnehagelærerne ble blant annet spurt om å vurdere kurset i sin helhet, utfra svaralternativene svært bra, bra, middels, litt dårlig eller svært dårlig. Hele 88 prosent svarte at kurset hadde vært svært bra og 12 prosent svarte at det hadde vært bra.

Relevant opplæring for barnehagelærere

Deltakerne i Agderprosjektet synes også undervisningen de har fått har vært relevant for det praktiske arbeidet deres. Svaralternativene de fikk var svært relevant, relevant, middels, lite relevant eller svært lite relevant. Her svarte alle at det har vært svært relevant eller relevant, og svarene fordeler seg slik:  

  • Sosial kompetanse: 19 % relevant og 81 % svært relevant
  • Selvregulering: 14 % relevant og 86 % svært relevant
  • Matematikk: 46 % relevant og 54 % svært relevant
  • Språk: 8 % relevant og 92 % svært relevant

Gode tilbakemeldinger på prosjektet

I evalueringen var det også mulig å legge inn kommentarer til kurset. Kommentarene viser at barnehagelærerne har hatt stort utbytte av kurset og er fornøyde med opplegget. Her er noen av tilbakemeldingene:

  •  "Et utrolig bra kurs! Det har åpnet seg en ny verden for meg. Har fått gløden tilbake og gleder meg over at jeg har lært å jobbe på en ny måte i møte med barna. Det får arbeidet mitt til å fremstå som meningsfylt og lærerik for barna. og at jeg kan hjelpe dem på veien til skolestart. SUPERT kurs, anbefales for alle!"
  • "Det har vært svært spennende og lærerikt å få delta på Agderprosjektet. Jeg gleder meg til gjennomføringen og ikke minst resultatet av dette. Har hatt veldig utbytte av denne kompetansehevingen og håper flere får anledning og ser hvor bra det er for læringsmiljøet for barn og voksne i barnehagen. Jeg håper at vi gjennom Agderprosjektet kan være med på å vise at vi kan bidra til å øke læringsmiljøet hos barn og voksne gjennom lekbasert læring."
  • "Nyttig med faglig, relevant påfyll. Inspirerende å få lov til å være deltaker. Dyktige forelesere."

Om Agderprosjektet

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som ønsker å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. 

Førskoleopplegget er basert på «lekbasert læring» (playful learning), og vil bli gjennomført i barnehagene i barnehageåret 2016–2017.
 

Les også